ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی آرشیو - KHRN

۲۱ دی ۱۴۰۰

گزارش تکمیلی از زندان ارومیه؛ ۲۰ زندانی سیاسی پس از ضرب و شتم توسط ماموران زندان به سلول انفرادی منتقل شدند

ساعت ۷ صبح روز گذشته، ۲۰ دی ماه نیروهای گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه با دستور رئیس زندان و مسئول دفتر ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان به بند سیاسی و عقیدتی این زندان یورش برده و با توسل به خشونت نسبت به انتقال تمامی ۴۷ زندانی این بند به بند جدید امنیتی اقدام کردند. ماموران گارد ویژه ضمن ضرب و شتم زندانیان اقدام...

بیشتر