طه رسولیان آرشیو - KHRN

۱۵ شهریور ۱۴۰۲

پیرانشهر؛ طه رسولیان، فعال مدنی به هفت سال و سه ماه حبس محکوم شد

طه رسولیان، فعال مدنی اهل پیرانشهر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی اجاقلو مجموعا به ۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که در روزهای گذشته صدور این حکم به این فعال مدنی ابلاغ شده است و بر اساس حکم صادره، وی به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در...

بیشتر