عرفان ببری‌زاده آرشیو - KHRN

۰۶ تیر ۱۴۰۲

ارومیه؛ قتل یک زندانی در پی بروز درگیری میان زندانیان

در روزهای گذشته در پی بروز درگیری میان چند زندانی در زندان مرکزی ارومیه یک زندانی به نام عرفان ببری‌زاده با ضربات چاقو به قتل رسیده است. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته چند زندانی متهم به جرائم «سرقت» در بند مشاوره زندان مرکزی ارومیه با هم درگیر شده و عرفان ببری‌زاده در اثر ضربات چاقو یک زندانی دیگر به قتل...

بیشتر