عفو قوه قضاییه آرشیو - KHRN

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

ارومیه؛ آزادی شش زندانی سیاسی و مذهبی کرد

مصطفی سبزی پس از آزادی عصر روز پنج‌شنبه ۲۶ فروردین، ۶ زندانی سیاسی و مذهبی کرد به نام‌های مصطفی سبزی، اکبر رشیدی، اصلان شیری، فرشاد تمرزاده، رزگاریوسف ماولی و رحیم حسن ملایی پس از اعلام عفو از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه آزاد شدند. در میان این زندانیان مصطفی سبزی به اتهام عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کرد و اکبر رشیدی به اتهام...

بیشتر