فرهاد آقایی آرشیو - KHRN

۱۷ آبان ۱۴۰۲

اعدام دست‌کم ۹ زندانی در زندان‌های قزلحصار کرج و دیزل‌آباد کرمانشاه

بامداد امروز چهارشنبه ۱۷ آبان، حکم اعدام دست‌کم ۹ زندانی که پیشتر به اتهامات مربوط به «موادر مخدر»، «قتل عمد» و «سرقت مسلحانه‌» به اعدام محکوم شده بودند در زندان‌های قزلحصار کرج و دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمد. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که بامداد امروز ۱۷ آبان،‌ حکم اعدام دست‌کم ۸ زندانی که روز گذشته در زندان قزلحصار کرج برای...

بیشتر