لباس شخصی آرشیو - KHRN

۰۳ فروردین ۱۳۹۶

درگیری شهروندان سردشتی با نیروهای یگان ویژه در پی تیراندازی به سوی خودروی یک کاسبکار کُرد

روز گذشته در پی تیراندازی نیروهای انتظامی به سوی خودروی یک کاسبکار مرزی کُرد در یکی از خیابانهای شهر سردشت، این خودرو واژگون شد و شهروندان سردشتی در اعتراض به تیراندازی در خیابانهای شهر با نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی درگیر شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، روز گذشته چهار شنبه ۲ فروردین ماه در خیابان نزدیک فرمانداری شهر سردشت نیروهای انتظامی خودروی...

بیشتر