لیلا عباسی آرشیو - KHRN

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ادامه بازداشت فعالان زن در شهرهای کردستان؛ ژینا مدرس گرجی، اوین راستی و لیلا عباسی بازداشت شدند

طی سه روز اخیر سه فعال زن به نام‌های ژینا مدرس گرجی در سنندج، اوین راستی در مریوان و لیلا صالحی در بیجار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ماموران امنیتی عصر امروز، چهارشنبه ۳۰ شهریور ژینا مدرس گرجی را در خیابان صفری سنندج بازداشت کردند. این فعال زنان در روزهای اخیر بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شده بود. ماموران امنیتی با تماس‌های...

بیشتر