محمد خدایی آرشیو - KHRN

۱۴ آبان ۱۴۰۰

بانه؛ کشته شدن یک کولبر جوان در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ساعت ۲۱ شب گذشته ۱۳ آبان، گروهی از کولبران در نزدیکی روستای مرزی “کانی سیف” بانه استان کردستان هدف شلیک تیراندازی نیروهای مرزبانی قرار گرفته که در نتیجه آن یک کولبر به نام محمد خدایی کشته شد. این کولبر از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی قرار گرفته و با اصابت دو گلوله...

بیشتر