محمد عبید حقیقیان آرشیو - KHRN

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

سنندج؛ بازداشت یک شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۱۶ بهمن، محمد عبید حقیقیان، کارمند سابق دادگستری سنندج توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

بیشتر