محمد فردانی آرشیو - KHRN

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

سردشت؛ بازداشت یک کودک توسط نیروهای امنیتی

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۱۶ شهریور، نیروهای امنیتی در شهر "میرآباد" سردشت یک کودک ۱۵ ساله به‌ نام محمد فردانی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این کودک بازداشت شده تا کنون اطلاعی به‌ دست نیامده است.

بیشتر