محمد ممندزاده آرشیو - KHRN

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

سردشت؛ احضار و بازجویی محمد ممندزادە، روزنامه‌نگار و فعال زیست محیط

صبح امروز محمد ممندزاده، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در مرکز پلیس فتا شهر سردشت مورد بازجویی قرار گرفت. احضار وی به مرکز پلیس فتا به دستور دادستان سردشت و به دلیل انتشار مطلبی در رابطه با قطعی آب و پروژه انتقال آب رودخانه زاب کوچک در کانال تلگرامی "بژوین" صورت گرفته است. این فعال کُرد پس از بازجویی با سپردن تعهد آزاد شده است. طی...

بیشتر