محمد منصوری آرشیو - KHRN

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

سنندج؛ اخراج یک معلم عضو مکتب قران از سوی هسته گزینش اداره آموزش و پروش

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، محمد منصوری از اعضای مکتب قرآن و دبیر شاغل در هنرستان صنعتگران نایسر سنندج با حکم هیات مرکزی گزینش استان کردستان اخراج شد. مکتب قرآن با تایید این خبر در سایت رسمی خود اخراج این عضو خود را که ۶ سال سابقه تدریس داشته، محکوم کرده است. در این خبر عنوان شده است که محمد منصوری طی یک...

بیشتر