مسلم جعفری رمشتی آرشیو - KHRN

۰۴ اسفند ۱۴۰۱

تهران؛ مسلم جعفری رمشتی با قرار وثیقه سنگین به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد

روز گذشته مسلم جعفری رمشتی، هنرمند و فعال سیاسی سابق کُرد که در تاریخ ۲۰ شهریور سال‌جاری در یکی از روستای مرزی شهرستان خوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با قرار وثیقه سنگین ۸ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۳ اسفند، این هنرمند اهل سنندج پس از ۵ ماه و...

بیشتر