مهبانو خشنودی کیا آرشیو - KHRN

۰۳ بهمن ۱۴۰۱

کرمانشاه؛ کوثر خشنودی کیا، نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا و از مجروحان اعتراضات مردمی بینایی یک چشم خود را از دست داد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، کوثر (مهبانو) خشنودی کیا، ورزشکار اهل کرمانشاه که در تاریخ ۱۸ آذر در جریان اعتراضات مردمی در بلوار طاقبستان کرمانشاه از ناحیه چشم هدف تیراندازی نیروهای یگان ویژه قرار گرفته بود، با وجود انجام عمل جراحی بینایی چشم چپ خود را از دست داده است. مهبانو خشنودی کیا، عضو تیم ملی کامپوند زنان ایران و نایب قهرمان مسابقات...

بیشتر