مهدی عرفانی آرشیو - KHRN

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

سنندج؛ ادامه بازداشت مهدی عرفانی در بازداشتگاه شهرام‌فر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، مهدی عرفانی، فعال مدنی اهل قروه استان کردستان که روز شنبه ۲۶ فروردین توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خانوادگی خود در این شهر بازداشت شد کماکان بدون حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده در بازداشتگاه شهرام‌فر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سنندج نگهداری می‌شود. گفته می‌شود ماموران امنیتی پس از بازداشت این فعال مدنی که...

بیشتر