ناصر سرگران آرشیو - KHRN

۲۵ مهر ۱۴۰۲

سقز؛ بازداشت ناصر سرگران، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

ناصر سرگران، وکیل، مدرس دانشگاه و فعال حقوق افراد دارای معلولیت روز چهارشنبه ۱۹ مهر در منزل خانوادگی خود در شهر سقز از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز چهارشنبه ۱۹ مهر، ماموران اداره اطلاعات با مراجعه به منزل خانوادگی این وکیل دادگستری، بدون ارائه حکم قضایی...

بیشتر