هوشیار بابایی آرشیو - KHRN

۲۸ شهریور ۱۴۰۲

سنندج؛ احضار و بازجویی هوشیار بابایی، روزنامه‌نگار کُرد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، هوشیار بابایی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز هفتە‌نامە «دەنگی کوردستان» در سنندج، روز گذشته، دوشنبه ۲۷ شهریور از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و به مدت چهار ساعت در مورد فعالیت‌های روزنامەنگاری خود تحت بازجویی قرار گرفته است. همکاران هفتە‌نامە «دەنگی کوردستان» که از ۸ سال پیش موضوعاتی همچون آسیب‌های اجتماعی، خشونت علیە زنان، کولبران، کودکان کار و...

بیشتر