وحید نبی‌زاده آرشیو - KHRN

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

زنجان؛ آزادی وحید نبی‌زاده، زندانی سیاسی کرد پس از ۱۲ سال حبس

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، امروز ۱۵ فروردین، وحید نبی‌زاده، زندانی سیاسی کرد پس از ۱۲ سال حبس پس از موافقت شورای طبقه‌بندی زندان زنجان با درخواست آزادی مشروط از زندان آزاد شد. این زندانی سیاسی در مدت ۱۲ سال حبس از حق مرخصی محروم بوده است. وحید نبی‌زاده، اهل روستای "گل ادم" سلماس در سال ۱۳۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدت ۴...

بیشتر