وریشه مرادی آرشیو - KHRN

۰۴ مهر ۱۴۰۲

بی‌خبری از سرنوشت وریشه مرادی از اعضای بازداشت شده کژار در سنندج

از سرنوشت وریشه مرادی با کد سازمانی «جوانا سنه» از اعضای جامعه زنان شرق کردستان ( کژار) که حدود ۲ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز ۱۰ مرداد، وریشه مرادی از اعضای کژار در ورودی شهر سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات با خشونت بازداشت شده است. خانواده این فعال سیاسی...

بیشتر