پدرام معینی آرشیو - KHRN

۲۴ خرداد ۱۴۰۲

انتقال پدرام معینی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

پدرام معینی، فعال سیاسی و اجتماعی کُرد که در تاریخ یکشنبه ۲۱ خرداد توسط ماموران امنیتی در دفتر محل کارش در شهر بانه استان کردستان بازداشت شده بود، روز گذشته در یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خبر داده است. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان بازداشت پدرام معینی بدون حکم قضایی صورت گرفته است و...

بیشتر