پیمان احمدی آرشیو - KHRN

۰۴ فروردین ۱۴۰۳

نوسود؛ کشته شدن یک کولبر در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی

صبح روز شنبه ۴ فروردین، یک کولبر ۳۵ ساله به نام پیمان احمدی در مناطق مرزی نوسود استان کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صبح روز شنبه ۴ فروردین، گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن...

بیشتر