ژٰینا امینی آرشیو - KHRN

۲۱ آذر ۱۴۰۲

برگزاری مراسم اهدای جایزه ساخاروف در پارلمان اروپا

امروز سەشنبە ٢١ آذر، مراسم اهدای جایزە ساخاروف در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسە برگزار شد. پارلمان اروپا جایزە سال ٢٠٢٣ خود را بە ژینا امینی و جنبش ژن، ژیان، ئازادی اهدا کرد. بە دلیل ممانعت نیروهای امنیتی از خروج خانوادە امینی از ایران، صالح نیكبخت، وكیل این خانواده، در این مراسم شرکت کرد. متن پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا امینی، در مراسم اهدای جایزە...

بیشتر