کامران سلطانی آرشیو - KHRN

۱۵ دی ۱۴۰۲

سه نفر از بازداشت‌شدگان خیزش ژن ژیان ئازادی به «افساد فی‌الارض» متهم شدند

سه شهروند اهل بوکان به نام‌های رئوف شیخ‌معروفی، کامران سلطانی و محمد فرجی که سال گذشته در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی در شهر بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به «افساد فی‌الارض» که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد، متهم شدند. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، رئوف شیخ‌معروفی، محمد فرجی و کامران سلطانی به ترتیب در تاریخ‌های ۵ دی، ۳ و ۸...

بیشتر