کمال سیدان مسکن آرشیو - KHRN

۱۷ مهر ۱۴۰۰

ارومیه؛ انور چالشی و کامل جباروند هر یک به ۷ سال حبس محکوم شدند

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته دو شهروند کُرد به نام های انور چالشی و کامل جباروند(سیدان مسکن) از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در روزهای گذشته به این دو شهروند در زندان ارومیه...

بیشتر