گروه زنان ژیوانو آرشیو - KHRN

۰۶ فروردین ۱۴۰۲

سنندج؛ شیلان کردستانی مترجم و عضو گروه زنان “ژیوانو” به ۴۰ ماه حبس محکوم شد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته شیلان کردستانی، مترجم و عضو گروه زنان "ژیوانو" از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی مجموعا به ۴۰ ماه حبس محکوم شد. این حکم به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآمده است. جلسه دادگاهی این فعال مدنی در اسفند سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار و وی...

بیشتر