گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان آرشیو - KHRN

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران طی سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ شمسی شاهد تداوم روند سرکوب شهروندان کُرد و نقض حقوق بشر در کردستان توسط نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. ادامه این روند را می‌توان چون سال‌های گذشته در اشکال مختلف نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم کُرد از جمله عدم آموزش به زبان مادری در مدارس و به کارگیری رسمی این زبان در نهادهای...

بیشتر