گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران در سال ۱۴۰۰ آرشیو - KHRN

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران در سال ۱۴۰۰

گزارش پیشرو به موارد نقض حقوق بشر طی سال ۱۴۰۰ در رابطه با شهروندان کُرد در ایران خواهد پرداخت. همچون سال‌های گذشته نقض حقوق شهروندان کُرد به دلیل تعلقات زبانی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی، گرایش جنسی، طبقاتی، سیاسی و… به واسطه قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی و برخوردهای سرکوب‌گر و خشونت‌آمیز نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجرایی حکومت ادامه داشته است. با وجود تلاش شبکه حقوق بشر...

بیشتر