گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران آرشیو - KHRN

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران – سال ۲۰۲۱ میلادی

گزارش پیشرو به موارد نقض حقوق بشر طی سال ۲۰۲۱ میلادی در رابطه با شهروندان کُرد در ایران خواهد پرداخت. همچون سال‌های گذشته نقض حقوق شهروندان کُرد به دلیل تعلقات زبانی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی، گرایش جنسی، طبقاتی، سیاسی و… به واسطه قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی و برخوردهای سرکوب‌گر و خشونت‌آمیز نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجرایی حکومت ادامه داشته است. با وجود تلاش شبکه حقوق...

بیشتر