یحیی رحیمی آرشیو - KHRN

۱۶ مهر ۱۴۰۲

اعدام‌های فراقضایی؛ پرونده قتل یحیی رحیمی از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی

«شبکه حقوق بشر کردستان (شبکه)» و «بنیاد عبدالرحمن برومند» (بنیاد): این پرونده بخشی از مستندسازی‌های مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد عبدالرحمن برومند است. شبکه حقوق بشر کردستان در نظر دارد به مرور پرونده اعدام‌های فراقضایی مربوط به شهروندان و فعالان کُرد را مستند کند. شبکه به این منظور از تجربیات و روش‌شناسی تحقیقی بنیاد حقوق‌بشری عبدالرحمن برومند استفاده کرده که سالهاست در...

بیشتر