یعقوب فاضلی آرشیو - KHRN

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

تهران؛ خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست هشت زندانی

صبح امروز، چهارشنبه ۱۸ خرداد هشت زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ که پیشتر به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند جهت انتقال به یک زندان دیگر برای اجرای حکم به دفتر زندان فراخوانده شدند. اما به دلیل نامعلوم انتقال این زندانیان به زمانی دیگر موکول شده است و با توجه به قطعی بودن حکم این ۸ زندانی هر لحظه...

بیشتر