یونان آرشیو - KHRN

۰۵ مرداد ۱۴۰۰

مفقود شدن یک زن پناهجوی کرد اهل کرمانشاه در دریای مدیترانه

منیره حیدری، یک زن پناهجوی کرد اهل کرمانشاه به دلیل واژگونی قایق حامل تعدادی از پناهجویان در دریای مدیترانه (در نزدیکی جزیره کرت یونان) همراه تعداد دیگری از سرنشینان این قایق غرق شده است.  این قایق که بیشتر سرنشینان آن از اقلیم کردستان بودند در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در نزدیکی جزیره کریت یونان غرق شد. هرچند اکثر سرنشینان آن نجات پیدا کردند اما با...

بیشتر
۰۸ شهریور ۱۳۹۹

بیانیه شبکه حقوق بشر کردستان در دفاع از حق پناهندگی انور نیلوفری و دیگر پناهجویان

بیش از دو ماه است یک پناهجوی کُرد ایرانی به نام انور نیلوفری در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در آتن یونان دست به اعتصاب غذا زده است، اما متاسفانه تاکنون هیچ یک از مقامات، نهادها و دولت‌های مسئول اقدامی عملی برای پذیرش درخواست پناهندگی و انتقال او به یک کشور سوم امن انجام نداده‌اند. انور نیلوفری درباره آخرین وضعیت خود...

بیشتر