۱۷ می آرشیو - KHRN

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کوییرستیزی: همراه با مبارزات جامعه کوییر برای رفع تبعیض و حقوق برابر

۱۷ می (۲۸ اردیبهشت) روز جهانی مبارزه با اشکال مختلف کوییر*ستیزی، از یک سو یادآور تاریخ پر از سرکوب و خشونتی است که در بسیاری از جوامع و کشورها با بیمارانگاری و جرم‌انگاری هویت جنسیتی و گرایش عاطفی/جنسی افراد کوییر بر آنها روا شده/می‌شود و از سوی دیگر یادآور مبارزه و مقاومت افراد کوییر برای انگ‌زدایی و جرم‌زدایی از هویت و گرایش خود و...

بیشتر