یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت « بامداد امروز پنچ شنبه ۱۰ دی‌ماه ۶ زندانی متهم به جرایم مواد مخدری در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. هر ۶ زندانی حدود چهار سال پیش به اتهام حمل و نگهداری ۱۰ کیلو ماده مخدر از نوع شیشه بازداشت شده بودند. »

این منبع هویت زندانیان اعدام شده را « امیر احمدی، جهانگیر سعیدی و جواد راهنما هر سه اهل شهرستان مراغه و از بند ۷ و رضا محمدپور، جوادقره‌باغی، و حسین حسن‌زاده همگی اهل شهر تبریز و از بند ۱۱» اعلام کرد.