روز چهارشنبه هفته گذشته حامد نرگسی از معلمین ساکن شهر دیونداره بعد از احضار تلفنی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توسط این نیروها بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج منتقل شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز چهار شنبه ۳۰ آبان ماه، يكي از معلین ديواندره اي به نام حامد نرگسي، بعد از احضار از سوی سازمان اطلاعات سپاه دیواندره، بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج منتقل شده است.

این معلم کُرد روز قبل از آن نیز از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات دیواندره احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود.

قابل ذكر است كه در دو هفته اخير اين دومين معلم ديواندره اي است كه به دنبال دور دوم تحصن سراسري معلمان سراسر كشور در تاريخ ٢١ آبان ماه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده است. پيشتر نيز به دنبال برگزاري اين تحصن، ديگر معلم ديواندره اي، اميد شاه محمدي، نيز بازداشت شد. علیرغم گذشت دو هفته از بازداشت نامبرده و همچنين قول مساعد دادستانی جهت آزادی وي اما هر بار به بهانه اي آزاد‌ی‌اش به تعويق افتاده است.