بامداد امروز طي تيراندازي نيروهاي پاسگاه مرزی نوسود یک کولبر زخمی شد.
يك منبع مطلع در نوسود به شبکه حقوق بشر کردستان گفت، بامداد امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه، یک‌ کولبر به نام امانج شکری فرزند توفیق اهل روستا شوشمی از توابع نوسود در حالي كه فاقد بار بوده از سوی ستوان دوم احمد بیگی فرمانده پاسگاه رله بخش نوسود از فاصله نزدیک مورد هدف تيراندازي قرار گرفته و زخمی شده است.
این منبع در ادامه افزود که کولبر مذکور جهت مداوا به مراکز درمانی شهر کرمانشاه اعزام شده و پزشکان اعلام کرده‌اند احتمال قطع عصب دست چپ اين كولبر وجود دارد.
بر اساس آماری گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای دی‌ماه تاکنون، ۷ کولبر طي تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران زخمی شده‌اند و یک کولبر نیز در رودخانه‌های مرزی غرق شده است.