عصر امروز «یوسف کاکه‌ممی»، زندانی سیاسی کُرد با پایان دوره محکومیت ۱۲ ساله خود از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. این فعال کُرد دوران حبس خود را بدون داشتن حق مرخصی در زندان‌های مهاباد، ارومیه و تبریز گذرانده است. وی طی مدت نگهداری در زندان ارومیه بارها با هدف پرونده‌سازی جدید به بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده و مورد شکنجه قرار گرفته بود.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یوسف کاکه‌ممی برای نخستین بار پاییز ۱۳۸۵ توسط نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت و بعد از دو ماه با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی دی ماه همان سال در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل دو سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال کُرد بار دوم در تاریخ ۲ آبان‌ ۱۳۸۶ همراه یک فعال کُرد اهل سلماس به نام «احمد تموئی» توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی شهر بوکان بازداشت و به مدت دو ماه در بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه و اداره اطلاعات مهاباد تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.

وی پس از اتمام بازجویی‌ها به زندان مهاباد منتقل شد و در بهمن ماه همان سال در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تابستان ۱۳۸۷ به زندان مرکزی ارومیه تبعید گردید.

پس از اعتصاب غذای ۳۳ روزه زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در آبان ماه ۱۳۹۳، در راستای فشار به زندانیان اعتصابی و پرونده‌سازی جدید علیه آنها، یوسف کاکه‌ممی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۳ از زندان به بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منتقل و پس از ۸ روز بازجویی که با فشارهای روانی و ضرب و شتم شدید جسمی همراه بود، دوباره به زندان بازگردانده شد. وی پس از آن در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ به شعبه‌ ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه منتقل و پرونده جدیدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای وی تشکیل گردید. بعد از برگزاری سومین جلسه بازپرسی اتهام این فعال کُرد از «تبلیغ علیه نظام» به «اقدام علیه امنیت ملی» تبدیل شد و در دی‌ ماه ۱۳۹۴ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق نامه‌نگاری به دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه مورد محاکمه قرار گرفت و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان به سه سال کاهش یافت.

مسئولان زندان مرکزی ارومیه به دستور اداره اطلاعات یوسف کاکه‌ممی را در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ بدون آن‌که محکوم به «تبعید» باشد، برای گذراندن ادامه حبس به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند.