بامداد روز گذشته تعداد زیادی از نیروهای امنیتی با چندین خودرو ضمن محاصره روستای «داراب» بخش ریژاو شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه اقدام به بازداشت آرش دارابی ۱۸ ساله، یحیی صیدمرادی ۱۹ ساله و افشین صیدمرادی ۲۰ ساله کردند.

یک منبع مطلع در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «بامداد روز گذشته ۱۵ مرداد، کاروانی از نیروهای ویژه امنیتی با محاصره روستای داراب بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت سه جوان اهل این روستا کردند. ماموران با ایجاد فضای رعب و وحشت و در حالی که خانواده‌ها در خواب بوده‌اند وارد منازل شدند و اقدام به تفتیش و بازرسی کردند.» 

علیرغم پیگیری خانواده‌های بازداشت‌شدگان تاکنون نهاد امنیتی بازداشت کننده، محل نگهداری و علت بازداشت این سه شهروند کُرد مشخص نشده است.