بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان بامداد امروز دوشنبه ۲۰ مرداد، حکم اعدام یک زندانی به نام کیوان رضاقلی به اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمده است. 

کیوان رضاقلی، ۴۳ ساله و اهل سنندج در بهمن ۱۳۹۴ به اتهام قتل یکی از دوستان خود بازداشت شده بود و پس از آن در دادگاه به قصاص محکوم شد.

شبکه حقوق بشر کردستان همچنین مطلع شده است، یک زندانی دیگر با حکم قصاص در زندان سنندج به نام فایق احمدی که در روزهای گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، کماکان با خطر اجرای حکم روبروست.