سه فعال کرد به نام‌های ویان محمدی، فرزاد سامانی و ساکار عینی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. همزمان از سرنوشت محمد هوشنگی، فعال کرد که همراه با این افراد در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه به سر می‌برد، اطلاعی در دست نیست.

فاروق سامانی برادر فرزاد سامانی در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که روز گذشته ۱۱ خرداد، فرزاد سامانی و ساکار عینی که در تاریخ ۲۰ دی سال گذشته توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شهر تهران بازداشت شده بودند با قرار بازداشت موقت به قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.

به گفته وی، این دو فعال بازداشتی بامداد امروز  یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌های خود داشته‌اند و فرزاد سامانی که در اعتراض به تمدید قرار بازداشت موقت از روز یکشنبه ۱۱ خرداد دست به اعتصاب غذا زده بود، روز گذشته به اعتصاب خود پایان داده است.

همچنین ویان محمدی،  فعال مدنی و دانشجوی رشته مدیریت که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت امسال توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خانوادگی خود در تهران بازداشت شد در یک تماس کوتاه تلفنی از صدور قرار وثیقه برای آزادی خود خبر داده است. 

گفته می‌شود محمد هوشنگی، دیگر فعال کرد که در تاریخ ۲۱ دی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است کماکان بدون حق ملاقات و تماس با خانواده در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی ارومیه به‌سر می‌برد.

در جریان موج  گسترده بازداشت فعالان کرد که در دی‌ ماه سال گذشته در شهرهای مختلف صورت گرفت بیش از ۱۲۰ شهروند و فعال کرد توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بازداشت شدند.