امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد، ویان محمدی، فعال مدنی کرد پس از ۴۰ روز بازداشت با قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که این فعال مدنی در تاریخ ۱۰ خرداد به مدت یک هفته در اعتراض به تمدید قرار بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از صدور قرار وثیقه، وی به اعتصاب خود پایان داد.

وی امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد با قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده است. این فعال مدنی در ۱۲ خرداد پس از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه به بند زندان زنان مرکزی ارومیه انتقال یافته بود.

 ویان محمدی، فعال مدنی و دانشجوی رشته مدیریت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خانوادگی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی ارومیه انتقال یافت.

گفتنی است، فرامرز محمدی، همسر ویان محمدی دی ماه سال گذشته همزمان با موج گسترده بازداشت بیش از ۱۲۰ فعال کرد در شهرهای مختلف در شهر تهران بازداشت و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سنندج منتقل و پس از ۲ ماه با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. همزمان با بازداشت فرامرز محمدی، همسر وی ویان محمدی نیز با احضار به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سنندج مورد بازجویی قرار گرفته بود.