بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان اعتصاب ۴۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه برای هفتمین روز متوالی همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته به دستور مسئولان زندان زندانیان اعتصاب کننده از حق ملاقات هفتگی با خانواده‌های خود محروم شده‌اند.

اعتصاب جمعی زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه از روز دوشنبه ۲۱ آذر در اعتراض به انتقال آنها به بند جدید فوق امنیتی آغاز شده است. مسئولان زندان در سومین روز اعتصاب با حضور در بند سیاسی از زندانیان خواسته بودند به اعتصاب خود پایان دهند اما همزمان تاکید کرده بودند این زندانیان به زودی به بند جدید امنیتی منتقل خواهند شد. این زندانیان نیز در این ملاقات بر ادامه اعتصاب خود اصرار کرده و شرایط حاکم در بند فوق امنیتی جدید را غیرانسانی توصیف کردند.

با انتقال زندانیان به این بند، کلیه ارتباطات زندانیان سیاسی و مذهبی با بندهای دیگر زندان قطع خواهد شد و همچنین بند جدید مساحت، خدمات و امکانات کمتری نسبت به بندهای این زندان دارد. ین بند در کنار بند کارگری و در محل سابق حمام زندان اصلی زندان در دو طبقه ساخته شده و یک طبقه برای زندانیان دادسرای نظام و طبقه همکف نیز برای زندانیان سیاسی و مذهبی در نظر گرفته شده است.

یک روز پیش از آغاز این اعتصاب جمعی سه زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه به نام‌های کیهان مکرم، نایب حاجی‌زاده و علی محمدی‌مقدم نیز در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده بودند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان روز پنج‌شنبه ۲۶ آذر کیهان مکرم، زندانی سیاسی کُرد با قول مساعد مسئولان زندان مبنی بر پیگیری خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داده و از سلول انفرادی به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل شده است. این زندانی سیاسی از روز شنبه ۲۰ آذر در اعتراض عدم اجرای طرح دوفوریتی کاهش مجازات در خصوص پرونده‌اش دست به اعتصاب غذا زده بود. وی در سومین روز اعتصاب غذایش با دستور مسئولین زندان به سلول انفرادی منتقل شده بود.

نایب حاجی‌زاده دیگر زندانی سیاسی اعتصابی نیز کماکان در بند کارگری زندان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. وی در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات درمانی دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی سیاسی به دلیل عفونت پا و پارگی داخلی شکم به توصیه پزشکان بهداری زندان باید در بیمارستان تحت درمان قرار گیرد، اما مسئولان زندان از انتقال او به بیمارستان خارج از زندان خودداری می‌کنند.
علی محمدی‌مقدم نیز پس از دو روز با قول مساعد مسئولین زندان به اعتصاب خود پایان داد و در روزهای گذشته به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده است.