شاکر باغی، زندانی سیاسی کُرد تبعه ترکیه در چهاردهمین سال حبس خود با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان کاشمر استان خراسان رضوی به مرخصی استعلاجی اعزام شد.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز شنبه ۲ بهمن ماه پس از موافقت شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، این زندانی سیاسی با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به مرخصی استعلاجی اعزام شد.

وی در چند سال گذشته علی‌رغم تایید چندین روانپزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل کیفر در زندان به دلیل مخالفت اداره اطلاعات سنندج از اعزام به مرخصی محروم شده بود.

شاکر باغی، شهروند کُرد تبعه ترکیه در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ در جاده سنندج – مریوان توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت با اسلحه به سر وی ضرباتی زدند که موجب بیهوشی‌اش شد و او را با همان وضعیت به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.

وی بعد از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در شهرهای سنندج و کرمانشاه در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام “عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)” به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان شهر کاشمر در استان خراسان رضوی محکوم شد.

با اعتراض وکیل وی، دادستان سنندج نیز نسبت به حکم صادره اعتراض و خواستار اشد مجازات برای وی شد. این حکم نهایتا در شعبه‌ ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد. این زندانی سیاسی در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ از زندان مرکزی سنندج به زندان کاشمر تبعید شد.