دختری ۱٦ ساله در شهرستان سقز با اقدام به خودکشی به زندگی خود خاتمه داد.

بنابه گزارشات رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان، پنجشنبه شب ۲۳ شهریورماه، نوجوانی بنام ” اسرا میرزایی” در محله‌ی بهارستان شهر سقز بدلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی خود پایان داد.

خودکشی در میان شهروندان سقز طی چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است بطوریکه تنها در چند ماه اخیر بالغ بر ۱۰ نفر با اقدام به خودکشی به زندگی خویش پایان داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند با افزایش آمار «فقر، بیکاری، اعتیاد و…. »که برآمدی از «سیاستهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی دولت جمهوری اسلامی» است، به همراه «دیدگاه سنتی جامعه» در خصوص مسایل اجتماعی سبب شده که این مشکلات عمیق‌تر گشته و در نبود نهادهای مدنی این مشکلات نهایتا به خودکشی منجر می‌شود.