شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸: بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان کردستان برای چهارمین ماه متوالی بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان استان‌های ایران را داشته  است. همچنین این استان دارای بیشترین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فرودین ماه ۱۳۹۸ در ایران نیز بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٠.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٠ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥١.٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٦٣.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٣.٢ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٢.٠ درصد بیشتر از میانگین کل ایران و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٨.٢ درصد کمتر از میانگین کل ایران نسبت به فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای در ایران به عدد ٣٠.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٣٦.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (٢٥.٤ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در فروردین ماه ١١.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.
گفتنی است هم‌اکنون خانوارهای شهری و روستای کُرد در کنار افزایش نرخ تورم; با بیکاری گسترده‌ای روبرو هستند.