بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز شنبه ۲۷ دی، اکبر گویلی، فعال مدنی کُرد جهت تحمل محکومیت ۲ سال حبس روانه زندان مرکزی سنندج شده است.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ فرودین سال‌ جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در دادگاه تجدید سنندج به ۲ سال حبس تبدیل شد.

اکبر گویلی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۱۶ آذرماه سال گذشته پس از حضور در دادگستری سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. وی پس از اتمام دوران بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل و در اوایل اسفند ماه سال گذشته با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی پیش از آن یک بار دیگر در تاریخ ۲۹ مرداد ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و در ۱۷ شهریور با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

امیر گویلی، برادر این زندانی سیاسی نیز که ۱۶ بهمن سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «همکاری با یکی احزاب کُردی» ابتدا به ۵ سال حبس تعلیقی ومحکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر  به ۲ سال حبس تعلیقی تغییر یافت.