بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت دو شهروند کرد به نام‌های خالد اسماعیلی، ۲۴ ساله، اهل نقده و نادر مهری، ۲۴ ساله، اهل ارومیه پس از ۱۷ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند سیاسی زندان مرکزی این شهر منتقل شده‌اند.
این دو شهروند در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ به اتهام همکاری با گروه‌های مذهبی “سلفی” از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.