دو فعال مدنی و محیط زیستی به نام‌های ایرج رحیم‌زاده و ریبوار محمودی که در چند هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان استان کردستان بازداشت شدند کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ایرج رحیم‌زاده که در تاریخ ۷ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود در شهر مریوان بازداشت شد در روزهای گذشته در یک تماس کوتاه تلفنی از فشار بازجویان امنیتی برای انجام اعترافات اجباری خبر داده است.

همچنین ریبوار محمودی دیگر فعال مدنی که در تاریخ ۱۷ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای مریوان بازداشت شد کماکان در بازداشت به سر می‌برد. گفته می‌شود بازپرس دادگاه مریوان برای وی قرار بازداشت موقت ۲۵ روزه صادر کرده است.

این دو فعال مدنی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند.