بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز شنبه ۲۵ تیر ماه، ۲ شهروند اهل روستای «لج» مهاباد به نام امیر بابولی و طاهر کتانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

از اتهامات مطرح شده علیه این افراد اطلاعی به دست نیامده است.

بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان از اواسط تیر ماه تا امروز دست‌کم ۲ روحانی سنی مذهب و ۲۳  شهروند دیگر کُرد در شهرهای شهرهای اشنویه، پیرانشهر، مهاباد و بانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده‌اند. از این تعداد ۲ نفر در بانه  با قرار وثیقه آزاد شدند اما از سرنوشت ۲۳ شهروند دیگر بازداشت شده اطلاعی به دست نیامده است.