بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یک شهروند اهل سنندج به نام آرام آزاد که حدود یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازاداشت شد کماکان بدون حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده در بازداشتگاه اداره اطلاعات به‌سر می‌برد.

گفته می‌شود این شهر در یک ماه گذشته چندین تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته و از فشار بازجویان امنیتی بر وی برای انجام اعترافات اجباری خبر داده است.

تا کنون از اتهامات مطرح شده علیه این شهروند اطلاعی به دست نیامده است.