بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۶ آبان، سامان محمدی، فعال محیط زیست اهل سنندج پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در این شهر منتقل شده است.

از دلیل بازداشت این فعال محیط زیست کُرد تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

سامان محمدی در چند سال گذشته با تعدادی از نهادهای مدافع محیط زیست در کردستان همکاری داشته است.